Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Nghị định

 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/8/2014, sau đây là một số nội dung chính của Nghị định.
Nghị định 214 đã quy định lại mức đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới xuống còn 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
1
2
3
4
>>