Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tổng quan, số liệu thị trường Bảo hiểm

6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhìn chung là khả quan, tổng doanh thu thị trường bảo hiểm PNT đạt 17.662 tỷ đồng tăng trưởng 15,22% so với cùng kỳ năm trước, thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức được kỳ vọng.
 
Ba tháng đầu năm 2017, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 9.617 tỷ đồng tăng trưởng 8.27%, bồi thường thực trả 2.627 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 4.761 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường đã bao gồm dự phòng bồi thường là 76%. ....
Doanh thu Bảo hiểm Phi nhân thọ 6 tháng năm 2016
6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhìn chung là khả quan, tổng doanh thu thị trường bảo hiểm PNT đạt 17.662 tỷ đồng tăng trưởng 15,22% so với cùng kỳ năm trước, thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng ở mức được kỳ vọng.
1
2
3
4
>>