Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 

Ngày 4/8/2014 tại TP. Đà Lạt – Lâm đồng, Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ XII được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam (VNR) đồng tổ chức.
 
Ngày 4/8/2014 tại TP. Đà Lạt – Lâm đồng, Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ XII được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam (VNR) đồng tổ chức.
Hội nghị Tổng giám đốc các DNBH Phi nhân thọ lần thứ 7 được tổ chức tại Đồng Hới – Quảng Bình ngày 29/9/2009.
Ngày 15/9/2008, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị CEO Phi nhân thọ lần thứ 6 tại Phan Thiết.
Hội nghị CEO Phi nhân thọ lần thứ 5 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với BIC tổ chức tại Đà Nẵng ngày 22/03/2008
Hội nghị CEO phi nhân thọ lần thứ III được tổ chức ngày 06/4/2007 tại Phú Quốc.
Ngày 14/9/2006 Hội nghị CEO các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ được tiến hành tại Nha Trang với sự có mặt của đại diện 14 Doanh nghiệp Bảo hiểm trừ Groupama, UIC và QBE (có lý do)