Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo về Bảo hiểm Bảo lãnh – Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Ngày 9/11/2018, Chi nhánh công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội) và Trung tâm đào tạo & Nghiên cứu Bảo hiểm đã tổ chức buổi hội thảo về Bảo hiểm Bảo lãnh – Kinh nghiệm của Hàn Quốc tại khách sạn Melia Hà Nội.

Hội thảo về Bảo hiểm Bảo lãnh – Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Tham dự hội thảo này có đại diện Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng các đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Tai hội thảo, SGI Hà Nội và cán bộ Phòng Quản lý Phi nhân thọ - Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã chia sẻ, trao đổi các thông tin về khái niệm của bảo hiểm bảo lãnh, các loại hình sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh, vai trò của bảo hiểm bảo lãnh trong sự phát triển của nền kinh tế cũng như triển vọng phát triển của sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh tại Việt Nam.

Ông Jeong Beom Soon – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội cũng đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy cho sự phát triển của Bảo hiểm bảo lãnh, đề xuất sửa đổi luật đấu thầu nhằm cho phép sử dụng sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh như một công cụ đảm bảo để đảm bảo thực hiện các dự án của nhà nước, minh bạch hóa thông tin tài chính doanh nghiệp, quản lý tập trung toàn bộ thông tin giao dịch tín dụng, bảo lãnh của khách hàng trên trung tâm thông tin tín dụng bao gồm không chỉ giao dịch tín dụng của khách hàng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng mà cần quản lý cả thông tin tín dụng của khách hàng tại các công ty bảo hiểm, và cần cho phép đa dạng hóa loại hình đảm bảo không chỉ hình thức đặt cọc, ký quỹ theo các quy định hiện tại mà cần cho phép cả các công cụ đảm bảo khác như bảo lãnh làm công cụ đảm bảo thay thế.

Buổi hội thảo đã dành được nhiều sự quan tâm của các đại biểu tham gia.

Trịnh Tuyết Nga