Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin hoạt động khối Phi nhân thọ
Bảo hiểm PVI có Chủ tịch Hội đồng Thành viên mới


Thông tin từ Bảo hiểm PVI, ngày 17/8/2017 ông Phạm Anh Đức đã được Bộ Tài chính chấp thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn theo công văn số 1096/BTC-QLBH.


Ông Phạm Anh Đức trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bảo hiểm PVI kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI  đã giữ cương vị Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam  từ tháng 12/2006 đến 28/7/2011; Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI (chuyển đổi từ Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam)  kiêm Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI  từ 29/7/2011 đến 16/08/2017.

Ông Phạm Anh Đức đã được phong tặng danh hiệu Huân chương Lao động Hạng 2, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ghi nhận những đóng góp và cống hiến cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và ngành Bảo hiểm Việt Nam.

NC.