Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin hoạt động khối Phi nhân thọ
BIC lần thứ 2 liên tiếp được Vietnam Report đánh giá thuộc Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam


Mới đây, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố danh sách Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2017. Theo đó, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.


Bảng xếp hạng Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2017 được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học và khách quan, dựa trên sự tổng hợp các đánh giá về uy tín của công ty bảo hiểm từ các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng (tính đến ngày 31/5/2017), từ góc nhìn của khách hàng cũng như các chuyên gia tài chính. 

Cụ thể, uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: 

(1) Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…) (được tính 30% trọng số điểm); 

(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên truyền thông (30% trọng số điểm); 

(3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm; điều tra, phỏng vấn sâu nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các công ty bảo hiểm trong ngành; và điều tra khảo sát các công ty bảo hiểm về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm… được thực hiện trong tháng 5/2017 (40% trọng số điểm). 

Theo đánh giá của Vietnam Report, năm 2017, BIC đứng thứ 7 trong 10 công ty bảo hiểm được công bố trên bảng xếp hạng.

Vietnam Report là một trong các công ty khá uy tín trong lĩnh vực báo cáo đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam với nhiều bảng xếp hạng uy tín và có độ tin cậy cao.

Được biết, ngoài bảng xếp hạng Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, BIC cũng nhiều năm liên tiếp được Vietnam Report công nhận thuộc Top 500 công ty tăng trương trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500) và Top 1000 công ty nộp thuế lớn nhất Việt Nam (V1000).

(NC)