Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm Việt Nam

Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp bảo hiểm và ngành bảo hiểm  Việt Nam  luôn đi đầu trong hoạt động văn hóa thể thao, tạo nên sức mạnh sức mạnh tinh thần đoàn kết gắn bó để cùng ...

Họp sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm khối nhân thọ

Ngày 20, 21/9/2018, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã tổ chức cuộc họp khối bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm. Chủ trì cuộc họp ...

Họp sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm khối phi nhân thọ

Ngày 19/9/2018, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã tổ chức cuộc họp khối bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm để chuẩn bị cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm. ...