HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Tọa đàm VMC – một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai
Ngày 24/5/2019, Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) đã tổ chức buổi tọa đàm một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai. VMC là trung tâm hòa giải đầu tiên tại Việt Nam và trong một năm hoạt động vừa qua đã có 51 hòa giải viên (trong đó có 38 là người Việt Nam và 13 là người nước ngoài).

Tại hội thảo, theo thống kê của Ban Tổ chức, trong vòng 01 năm qua VMC đã nhận giải quyết 05 hồ sơ tranh chấp với tổng giá trị tranh chấp là 934 tỷ đồng, tuy nhiên các tranh chấp mới dừng lại trong lĩnh vực xây dựng. Phát biểu tại hội thảo, Ông Ngô Trung Dũng – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết phương pháp giải quyết tranh chấp qua hòa giải thương mại có rất nhiều ưu điểm và phù hợp với lĩnh vực bảo hiểm vì giải quyết nhanh chóng, các doanh nghiệp bảo hiểm có cơ sở rõ ràng để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Ông Dũng lưu ý VMC nên chú trọng cả những đối tượng giải quyết tranh chấp là các cá nhân như người mua bảo hiểm nhân thọ, số lượng các vụ tranh chấp dạng này cũng tương đối nhiều và trung tâm hòa giải có thể là một kênh giải quyết tranh chấp hiệu quả, góp phần giảm tải cho các tòa án.

Hoàng Duy