Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tăng cường phối hợp thực hiện bảo hiểm bắt buộc chủ xe cơ giới

Chiều ngày 23/10/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra lễ ký kết “Chương trình phối hợp thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giữa Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Cục Cảnh sát giao thông (GSGT) và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBH) năm 2015”.

Tăng cường phối hợp thực hiện bảo hiểm bắt buộc chủ xe cơ giới

Các bên sẽ cùng phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và thống nhất để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới;  Lưu ý, phát hiện và trao đổi về các trường hợp nghi vấn trục lợi bảo hiểm và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Ngoài ra, Cục CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; Xây dựng chương trình phổ biến trong lực lượng công an về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục, cung cấp hồ sơ, tài liệu tai nạn giao thông cho DNBH bồi thường nhanh chóng.

Cục QLBH hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các DNBH thực hiện các quy định pháp luật và  công tác giám định bồi thường trong bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới.

HHBH có trách nhiệm phối hợp với Cục CSGT và Cục QLGSBH tổ chức kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, đồng thời bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để đảm bảo thực hiện Quy chế này theo quy định.

Trước ngày 31/12 hàng năm, các bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế này và xây dựng kế hoạch phối hợp cho năm tiếp theo.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục QLBH, Cục CSGT và HHBH có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại và thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong việc giúp chủ xe, hành khách và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn giao thông.

Hà Phan