Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Những công việc trọng tâm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Trong tháng đầu năm 2019, Cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức họp các ban nghiệp vụ bán chuyên trách, tổng kết hoạt động Hiệp hội năm 2018 và xây dựng chương trình hoạt động năm 2019.

Những công việc trọng tâm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Dưới đây là một số hoạt động trọng tâm năm 2019 Cơ quan thường trực Hiệp hội xây dựng báo cáo Ban Chấp hành và trình Hội nghị Thường niên thông qua.

Về công tác tổ chức các hoạt động Hiệp hội: Ngoài những công việc thường xuyên của Hiệp hội (chuẩn bị và tổ chức họp các ban nghiệp vụ bán chuyên trách, họp Ban chấp hành; Hội nghị thường niên; Hội nghị CEO nhân thọ, phi nhân thọ; họp khối hội viên liên kết, lễ kỷ niệm Ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam 18/12 ….), năm 2019 đánh dấu 20 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, vì vậy trong chương trình hoạt động năm 2019 sẽ có những hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm bao gồm những hoạt động vì cộng đồng, tổ chức các giải thể thao cho hội viên và đối tác, các chương trình khen thưởng.

Về công tác tuyên truyền: Ngoài các công tác tuyên truyền thường kỳ như phát hành bản tin Bảo hiểm và Đời sống hàng tháng, tuyên truyền về thị trường bảo hiểm trên website và fanpage của Hiệp hội..., năm 2019 Hiệp hội sẽ tổ chức Giải thưởng báo chí viết về bảo hiểm. Hiệp hội cũng tiếp tục thực hiện dự án tuyên truyền năm thứ 3 về bảo hiểm nhân thọ, với định hướng nội dung ngoài việc nâng cao nhận thức và niềm tin của người dân về bảo hiểm nhân thọ, sẽ tập trung truyền thông về các quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, định hướng nghề nghiệp cho đại lý để nâng cao trách nhiệm của người đại lý đối với khách hàng của mình. Về hình thức, sẽ tập trung vào kênh truyền thông số và duy trì tuyên truyền trên 1 kênh chính thống.

Về công tác đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy: Được biết, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính có một số nội dung chính như: Trình Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (bổ sung dịch vụ bổ trợ bảo hiểm để thực hiện Hiệp định CTPPP); Trình Chính phủ thông qua Lập đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm sửa đổi (thay thế Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010); Trình Chính phủ thông qua lập đề nghị Nghị định thay thế NĐ số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quy định về danh mục tài sản công mua bảo hiểm theo NĐ số 151/2017/NĐ-CP quy định về Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Phối hợp với Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-2015/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa phải đăng ký hợp đồng theo mẫu; Phối hợp với Bộ Công thương xây dựng Nghị định quy định chi tiết về Luật Cạnh tranh. Hiệp hội sẽ bám sát chương trình để đóng góp các ý kiến.

Về công tác tập huấn, đào tạo và hội thảo: Trong năm 2019, bên cạnh các hội thảo nghiệp vụ thông thường, Hiệp hội có kế hoạch phối hợp với Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức 1 hội thảo cho các thẩm phán toà án nhân dân các cấp về lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (trong năm 2018, Hiệp hội đã phối hợp cùng Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức thành công 1 hội thảo cho thẩm phán về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ). Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ đề xuất và phối hợp với cơ quan quản lý trong việc tổ chức các buổi tập huấn văn bản pháp luật mới như Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, Nghị định 05/2019 về kiểm toán nội bộ, Nghị định 151/2018/NĐ-CP cắt giảm một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC, tổ chức tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Về công tác hợp tác tự quản, phối hợp hoạt động hội viên: Ngoài các công việc thường xuyên, Cơ quan Thường trực Hiệp hội và các DNBH hội viên phối hợp triển khai một số nội dung hoạt động chính trong năm 2019, như:

Khối phi nhân thọ:Tập hợp thông tin về phí tàu già, thông tin về tàu nằm trong vùng hạn chế 3; Sửa đổi quy chế quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý BH phi nhân thọ; Chia sẻ thông tin khách hàng, cơ sở y tế có dấu hiệu gian lận bảo hiểm; Phân hạng nhóm tài sản bảo hiểm cháy nổ, xây dựng mẫu báo cáo nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật trách nhiệm  để các DNBH tham khảo thống nhất sử dụng; Nghiên cứu chuyển giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới để đề xuất cơ quan quản lý cho áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bán bảo hiểm thông qua giao dịch điện tử.

Khối nhân thọ: Nghiên cứu để có những kiến nghị, đề xuất về vấn đề quản lý hoạt động của đại lý tổ chức, cơ chế chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp bảo hiểm để phòng chống gian lận bảo hiểm, đề xuất về xây dựng án lệ; Phối hợp xây dựng và thực hiện dự án tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ./.

Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký HHBHVN