Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Năm 2020: Đóng góp ý kiến xây dựng luật kinh doanh bảo hiểm là một trong những công tác trọng tâm

Đại dịch COVID 19 có những ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Một thông tin lạc quan là thống kê theo dữ liệu các DNBH gửi về Hiệp hội, tính đến hết quý I năm 2020 khối nhân thọ vẫn có sự tăng trưởng về số hợp đông khai thác mới (tăng 23%), doanh thu khai thác mới tăng 16%; Khối phi nhân thọ có tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 12% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020: Đóng góp ý kiến xây dựng luật kinh doanh bảo hiểm là một trong những công tác trọng tâm

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID 19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ cuối tháng 4/2020, doanh nghiệp và người dân đã dần quay lại nhịp sống và hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Ngày 29/4/2020, Ban chấp hành Hiệp hội đã họp, thông qua các báo cáo tổng kết năm 2019 và chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2020. Về chương trình hoạt động năm 2020, trong số các hạng mục công việc dự kiến thực hiện năm 2020, Ban chấp hành Hiệp hội xác định một số công tác trọng tâm. Đó là: công tác đóng góp ý kiến xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm mới;  Xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường về bảo hiểm vật chất xe cơ giới; Các công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V.

Đối với công tác nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã có văn bản gửi Hiệp hội và các DNBH đề nghị đóng góp ý kiến về 7 chính sách dự kiến sửa đổi, bao gồm :

Chính sách 1: Hoàn thiện các quy định về mô hình tổ chức, điều kiện thành lập, hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Chính sách 2: Hoàn thiện các quy định về mô hình quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm

Chính sách 3: Hoàn thiện chế định hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và an toàn cho các giao dịch bảo hiểm

Chính sách 4: Khuyến khích sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm chuẩn mực hóa các hoạt động và giao dịch bảo hiểm trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm

Chính sách 5: Bổ sung, hoàn thiện các quy định về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Chính sách 6: Hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, đề phòng hạn chế tổn thất, phòng ngừa gian lận bảo hiểm, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp

Chính sách 7: Hoàn thiện quy định về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bảo hiểm

Chúng ta kỳ vọng lần sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm này sẽ giải quyết được hầu hết những tồn tại vướng mắc của Luật hiện hành cũng như bao quát hết được thực tiễn phát triển rất nhanh của ngành bảo hiểm hiện nay và trong tương lai, đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Để việc sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm lần này đạt được kỳ vọng trên, rất cần sự tham gia tích cực từ tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua việc đóng góp ý kiến với cơ quan quản lý bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm, cử cán bộ có chuyên môn cao tham gia vào các tổ, nhóm làm việc do Cục QLGSBH thành lập.

Trong số các nội dung chính sách sẽ sửa đổi, nội dung đổi mới quản lý tài chính, chuyển sang mô hình vốn trên cơ sở rủi ro (RBC) là một trong những nội dung quan trọng nhất, đòi hỏi sự tham gia thực sự tích cực, có trách nhiệm cao từ tất cả các DNBH trong quá trình xây dựng chính sách. Kế hoạch triển khai việc xây dựng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro của Cục QLGSBH đã nêu rõ các thông tin về nội dung cần nghiên cứu, kế hoạch cụ thể từng bước, thời gian thực hiện và dự kiến phân công các doanh nghiệp cụ thể chủ trì, tổng hợp, điều phối từng nội dung. 

Về việc phối hợp với Cục QLGSBH trong quá trình xây dựng mô hình RBC, Ban chấp hành Hiệp hội cũng đã giao cho Ban chuyên môn  bán chuyên trách Actuary của Hiệp hội nghiên cứu đánh giá việc thuê tổ chức tư vấn độc lập đánh giá về mô hình RBC, các vấn đề phát sinh nếu thực hiện thuê tư vấn để báo cáo, đề xuất Ban chấp hành và các doanh nghiệp xem xét quyết định. 

Tại phiên họp ngày 29/4/2020, Ban chấp hành Hiệp hội cũng thống nhất Hiệp hội sẽ đại diện cộng đồng DNBH gửi kiến nghị tới Bộ tài chính đề nghị xem xét việc giãn, giảm tỷ lệ đóng góp một số quỹ (Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới...)./.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam