Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

GIROJ sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ngày 19/10/2018, Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (Gereral Insurance Rating Organization of Japan – GIROJ) đã có chuyến sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

GIROJ sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

GIROJ đã giới thiệu với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vị Giám đốc mới của Tổ chức là ông Shigeru Ehara. Ông Ehara đã có trên 10 năm phụ trách văn phòng khu vực châu Á của bảo hiểm Sompo Nhật Bản. Hai bên đã cùng nhau trao đổi những nội dung công việc, những tiềm năng hợp tác và tin tưởng sẽ cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên nói riêng cũng như các tổ chức về bảo hiểm của hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản nói chung.

GIROJ là tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức: Tổ chức định phí các sản phẩm bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (được thành lập năm 1948) và Tổ chức định phí các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới (được thành lập năm 1964). Tại Nhật Bản, GIROJ giữ vai trò là cơ quan định phí độc lập, xác định mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn, làm cơ sở để cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm Nhật Bản (FSA) phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đó, GIROJ còn là tổ chức được giao nhiệm vụ định phí và thực hiện giám định, bồi thường đối với sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Nhật Bản.

Hoàng Duy