Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm tổ chức tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Ngày 1/3/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Cục QLGSBH) – Bộ Tài chính đã tổ chức buổi tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ dành cho các cán bộ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm tổ chức tập huấn một số quy định pháp luật mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Tham dự buổi tập huấn có sự tham gia của đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm khối Nhân thọ.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục QLGSBH đã trình bày những điểm mới trong Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính (cụ thể là các điều kiện đối với nhà đầu tư tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và các điều kiện đối với đại lý bảo hiểm); Thông tư số 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC (cụ thể là thay đổi về lãi suất kỹ thuật trong trích lập dự phòng nghiệp vụ, xác định giá trị tài sản bị loại trừ khi tính biên khả năng thanh toán và bù đắp thâm hụt giữa quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng). Đại diện Cục Tin học & Thống kê tài chính (Cục TH&TKTC) – Bộ Tài chính cũng đã trình bày nội dung của Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.

Cũng ngay tại buổi họp, đại diện Cục QLGSBH và Cục TH&TKTC đã lắng nghe và giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc áp dụng thực hiện các văn bản nói trên.

Hoa Hiên