Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp giới thiệu phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng website nhằm mục đích quản lý khách hàng tập trung (CIC)

Ngày 10/06/2020, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến kết nối giữa 2 địa điểm là Văn phòng cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hà Nội) và phòng họp tại TP. Hồ Chí Minh về việc giới thiệu phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng website nhằm mục đích quản lý khách hàng tập trung (CIC).

Họp giới thiệu phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng website nhằm mục đích quản lý khách hàng tập trung (CIC)

Thành phần tham dự gồm có Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các thành viên ban nghiệp vụ bán chuyên trách bảo hiểm xe cơ giới và ban công nghệ thông tin đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Mục đích của hệ thống là các DNBH cùng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng có tỷ lệ bồi thường cao, dùng chung cho toàn ngành bảo hiểm. Từ đó cán bộ quản lý, khai thác, bồi thường của các công ty bảo hiểm có thể tra cứu thông tin trước khi quyết định cấp bảo hiểm cho khách hàng mới, tránh tình trạng khách hàng có tỷ lệ bồi thường cao, thuộc đối tượng phải tăng phí bảo hiểm từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác vẫn được ưu đãi giảm phí. Để đảm bảo tính bảo mật, thông tin khách hàng cập nhật gồm các trường: Biển kiểm soát/số khung/ số máy, năm khai thác, phạm vi bảo hiểm, số vụ tổn thất, tỷ lệ bồi thường. Khi cập nhật dữ liệu lên hệ thống, DNBH sẽ có tài khoản để tra cứu thông tin, từ đó giúp các cán bộ quản lý, khai thác, bồi thường của doanh nghiệp có cơ sở để áp dụng tỷ lệ phí hợp lý cho khách hàng. Kết thúc buổi họp, các thành viên đến từ doanh nghiệp bảo hiểm PNT đều nhất chí đây là hệ thống phần mềm thiết thực, có tính ứng dụng vào và sẽ góp phần minh bạch thị trường bảo hiểm xe cơ giới.

Tin Hồng Vân - Ảnh Tuyết Nga