Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tập đoàn AIA tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số

Ngày 27/2/2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn AIA (mã chứng khoán: 1299) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh của Tập đoàn AIA tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số ở các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm tài chính kết thúc ngày 30/11/2017.

Cụ thể, AIA đạt mức tăng trưởng cao về giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) với 28% lên mức 3 tỷ 512 triệu đô la Mỹ; Phí bảo hiểm mới qui năm (ANP) tăng 19% lên mức 6 tỷ 092 triệu đô la Mỹ; Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 4,1 điểm phần trăm lên mức 56,8%; Biên giá trị hiện tại khai thác mới (PVNBP) đạt 10%, tăng trưởng so với mức 9% của năm 2016.

Lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh: Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) theo chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) tăng 16% lên mức 4 tỷ 647 triệu đô la Mỹ; Lợi nhuận hoạt động trên giá trị nội tại tăng 19% lên mức 6 tỷ 997 triệu đô la Mỹ; Hệ số lợi nhuận trên giá trị nội tại tăng 110 điểm phần trăm lên mức 16,6%.

Bên cạnh đó, dòng tiền và mức vốn của AIA tiếp tục thể hiện sự vững mạnh, cụ thể: Vốn chủ sở hữu theo giá trị nội tại đạt mức 51,8 tỷ đô la Mỹ, giá trị nội tại đạt mức 50,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,0 tỷ đô la Mỹ; Dòng tiền thặng dư đạt mức 4 tỷ 572 triệu đô la Mỹ, tăng 13%; Thặng dư đạt mức 12,3 tỷ đô la Mỹ; Dòng tiền ròng nhận được đạt mức 2,1 tỷ đô la Mỹ; Biên khả năng thanh toán cho AIA Co., ở mức 443%  theo quy định của Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Hồng Kông (HKIO)

Với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị cổ tức của AIA cuối kỳ đã tăng 17% (lên mức 74,38 cent Hồng Kông trên 1 cổ phiếu); Tổng giá trị cổ tức cuối kỳ đạt mức 100,00 cent Hồng Kông trên 1 cổ phiếu, tăng 17%.

Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AIA cho biết:  “Những giá trị vượt bậc mà Tập đoàn AIA đạt được ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của những sáng kiến cải tiến trong quy mô, chất lượng và sự đa dạng của các hoạt động kinh doanh của các thị trường trong khu vực cũng như những nỗ lực đáng kể của chúng tôi trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.”

“Hội đồng Quản trị Tập đoàn AIA đã quyết định tăng mức cổ tức cuối kỳ năm 2017 lên 17%. Điều này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả kinh doanh của Tập doàn cũng như sự tự tin của chúng tôi đối với triển vọng kinh doanh của Tập đoàn trong tương lai.” – ông Ng Keng Hooi chia sẻ thêm.

Tập đoàn AIA và các công ty con (“AIA” hay Tập đoàn) là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. Tập đoàn hiện có  mạng lưới trải rộng trên 18 thị trường tại Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm  các chi nhánh và các công ty con được AIA sở hữu hoàn toàn tại Hồng Kong, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Úc, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, New Zealand, Ma Cao, Brunei, Cambodia, công ty con AIA sở hữu 97% tại Sri Lanka, một Liên doanh với 49 % sở hữu tại Ấn Độ và một văn phòng đại diện tại Myanmar.

(NC)