Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2018

Ngày 04/12/2018, tại khách sạn Lotte Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2018. Đây là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh doanh bền vững của Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2018

Chủ đề năm nay tập trung vào các vấn đề như nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng (hợp tác công tư, điện và năng lượng, thị trường vốn, ngân hàng), nâng cao kiến thức phục vụ ngành công nghiệp Việt Nam (công tác giáo dục, nông nghiệp, du lịch), khắc phục những trở ngại đối với doanh nghiệp (công tác đầu tư và thương mại, công tác thuế và hải quan). Bên cạnh đó, các vấn đề khung pháp lý, chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề an ninh mạng thu hút mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có phát biểu ghi nhận những ý kiến tại diễn đàn của các chuyên gia nước ngoài và giao Bộ Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu tiếp thu và giải trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Duy