Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Ngày 3/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng các bộ, ngành tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2019) với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0”.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Chủ trì diễn đàn là Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng sự tham dự của Ông Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện của nhiều Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương.

Sự kiện bao gồm các hoạt động: Phiên diễn đàn cấp cao; 5 hội thảo chuyên đề (Ngân hàng thông minh; thành phố thông minh; sản xuất thông minh, năng lượng thông minh và kinh tế số); triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế; phiên kết nối đầu tư kinh doanh. Với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0”, phiên diễn đàn cấp cao tập trung giới thiệu về quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về chiến lược quốc gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam, về chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số. 

Hoàng Duy