Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Mô hình liên kết kinh doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm

Bancassurance là mô hình liên kết kinh doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm trong đó các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua kênh ngân hàng. Nếu như trước đây, ngân hàng là nơi để gửi tiết kiệm, cho vay và thực hiện nhiều giao dịch tài chính khác, thì hiện nay rất nhiều khách hàng đã chọn ngân hàng để mua bảo hiểm.

Mô hình liên kết kinh doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm

Hoạt động bancassurance đã thành công và được phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam trong những năm gần đây do những lợi ích của nó mang lại cho cả ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng.

Theo số liệu thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2020 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hiện có gần 50 ngân hàng hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.178 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 16,6 % tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường. Tỷ trọng đóng góp đối với thị trường của kênh bancassurance đã gia tăng đáng kể, từ 5% tổng doanh thu năm 2016 lên 16,6% trong 3 tháng đầu năm 2020 và dự kiến sẽ còn tăng trưởng cao hơn nữa.

Với các ngân hàng, bancassurance giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh bằng việc đa dạng hóa các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn, thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Ngoài ra, bancassurance còn giúp ngân hàng tăng nguồn vốn huy động từ phí bảo hiểm, hạn chế rủi ro không thu được nợ, tăng thu nhập thông qua việc nhận hoa hồng từ bán bảo hiểm…

Với khách hàng, tiếp cận qua kênh bancassurance, khách hàng nhận được khá nhiều những lợi ích trong đó lợi ích thiết thực là khách hàng có được giải pháp tài chính tổng thể nhờ sự thấu hiểu khách hàng, từ đó có thể tư vấn một giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm hay ngân hàng đều có những biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn được đồng nhất và tốt nhất tới cho khách hàng, ví dụ như doanh nghiệp bảo hiểm luôn có những chương trình đào tạo, huấn luyện và kèm cặp rất kỹ tới lực lượng bán hàng qua ngân hàng nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm.

(Phương Giang)