Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Khánh thành 2 cụm đèn tín hiệu giao thông tại Hà Tĩnh

Ngày 12/6/2020 tại Hà Tĩnh, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và đài truyền hình địa phương đã bàn giao và đưa ...

Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại Quảng Ngãi

Ngày 20/5/2020 tại Quảng Ngãi, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng Sở giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO, và đài truyền ...

Họp Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ngày 29/4/2020, tại Cơ quan Thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã diễn ra kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2020. Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến tại 2 đầu cầu Hà Nội và thành ...