HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp tuyên truyền về chế độ Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
Ngày 23/05/2011, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định về chế độ Bảo hiểm Bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Nội dung của kế hoạch Hai bên phối hợp tuyên truyền BH BBNDS chủ xe cơ giới, ND103,TT126 và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV giao thông), Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình "Vì An Ninh tổ quốc",  Đài truyền hình Hải Dương, Hưng Yên .

Đây là hoạt động nhằm phổ biến, giáo dục tuyên truyền  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; chế độ Bảo hiểm BBTNDs chủ xe cơ giới có tính hệ thống, dài hạn, thường xuyên và mang tính chuyên môn cao.

Hoàng Yên