HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Vụ rơi trực thăng Bell 505: Bảo hiểm PVI bồi thường gần 1,6 triệu USD
Với tư cách là nhà bảo hiểm gốc cho Tổng công ty trực thăng Việt nam (VNH), Bảo hiểm PVI vừa hoàn tất các thủ tục có liên quan đến bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 để sẵn sàng chi trả cho VNH với số tiền 1.569.400 USD (sau khi trừ đi mức miễn thường).

Như vậy chỉ sau 20 ngày kể từ khi tổn thất xảy ra Bảo hiểm PVI đã có thể hoàn tất chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay VN-8650.

Việc Bảo hiểm PVI hoàn tất các công tác giám định, xác định mức độ thiệt hại, thống nhất phương án giải quyết với thị trường bảo hiểm quốc tế… và tiến hành các thủ tục bồi thường cho khách hàng một cách nhanh chóng là minh chứng cho năng lực, tinh thần trách nhiệm và dịch vụ chuyên nghiệp của Bảo hiểm PVI trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. 

Trước đó, chỉ sau 2 ngày xảy ra sự cố tai nạn, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng bồi thường cho gia đình phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 USD. Bảo hiểm PVI đang tích cực phối hợp với thân nhân phi công để hoàn tất thủ tục để thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 USD. 

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng VNH trao đổi với thân nhân hành khách để xác định nguyện vọng cụ thể trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

 Được biết, chiều ngày 5/4/2023 máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp sự cố làm 04 hành khách và 01 phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn. 

Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt – MIC là Nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty trực thăng Việt Nam (VNH) và Bảo hiểm PVI là Nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong Liên danh Bảo hiểm. 

Chương trình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo hiểm tai nạn cho phi công./.