HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức họp các hội viên liên kết
Ngày 03/8/2023, tại Cơ quan Thương trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã diễn ra cuộc họp các hội viên liên kết của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị hội viên liên kết là các công ty môi giới bảo hiểm, công ty giám định, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, các tổ chức đào tạo về bảo hiểm. Ông Bùi Gia Anh – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Tại Hội nghị, Ông Bùi Gia Anh đã thông tin về kết quả hoạt động của thị trường bảo hiểm và báo cáo sơ kết các hoạt động đã làm được của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm cũng như nhấn mạnh một số hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023 trong đó tập trung vào việc phối hợp với Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức tập huấn các văn bản như Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật khi được ban hành. Ngoài ra sự kiện cuối năm Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM) lần thứ 26 và Hội nghị Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN (AIC) lần thứ 49 sẽ được diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Hạ Long, Việt Nam. Các đơn vị hội viên liên kết cũng tích cực trao đổi về việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy các hoạt động phối hợp, đặc biệt là khối các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các hoạt động đào tạo về bảo hiểm./.