HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

Ngôi Nhà Chung Của Các Doanh Nghiệp, Tổ Chức Bảo Hiểm Hoạt Động Tại Việt Nam

24/08/2018 10:13:50 SA
Nhật Bản: 2 công ty bảo hiểm lên kế hoạch triển khai dịch vụ thông báo dự đoán mưa đá
Theo hai công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang xây dựng hệ thống, dịch vụ thông báo dự đoán mưa đá đầu tiên của Nhật Bản có thể bắt đầu ngay trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Theo một báo cáo của The Yomiuri Shinbun, Bảo hiểm Mitsui Sumitomo và Bảo hiểm Aioi Nissay Dowa, cả hai đều là một phần của Tập đoàn Bảo hiểm MS & AD, đang có kế hoạch cung cấp dịch vụ chủ yếu cho khoảng 40 triệu người có hợp đồng bảo hiểm ô tô và bảo hiểm hỏa hoạn và tai nạn.

Mưa đá rất khó dự đoán, vì vậy dịch vụ này nhằm mục đích sử dụng công nghệ phân tích hình ảnh 3D với thông tin từ các radar thời tiết do chính phủ sở hữu. Công việc phân tích bao gồm phân biệt mưa và băng trong khí quyển.

Dự báo sẽ được gửi qua ứng dụng điện thoại thông minh hoặc email từ 20 đến 30 phút trước khi mưa đá đến dự đoán cho các chủ hợp đồng sống ở những khu vực có khả năng xảy ra mưa đá cao dựa trên dữ liệu thiệt hại do mưa đá do hai công ty bảo hiểm đang có./.

Theo Asia Insurance Review, tháng 6 năm 2023