Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tiêu điểm tháng 3/2022

Tính đến hết tháng 02 năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt khoảng 33.136 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 11.248 tỷ đồng, tăng 15.3%; bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 21.888 tỉ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu điểm tháng 3/2022

Trong bảo hiểm phi nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt (tăng 15,3%) và chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất (30,4%); các nghiệp vụ khác đều tăng trưởng ở các mức độ khác nhau, ngoại trừ bảo hiểm cháy nổ tự nguyện và bảo hiểm nông nghiệp sụt giảm doanh thu.

Trong bảo hiểm nhân thọ, 2 tháng đầu năm các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) nhân thọ khai thác mới được trên 402.0000 hợp đồng bảo hiểm, giảm 19% so với cùng kỳ; phí khai thác mới đạt khoảng trên 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Ngoài những khó khăn do đại dịch Covid 19, việc sụt giảm còn đến từ sức hút của một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống đã bị suy giảm. Điểm sáng là sự tăng trưởng rất tốt của sản phẩm bảo hiểm mới được triển khai những năm gần đây như bảo hiểm liên kết đầu tư đơn vị (tăng trưởng  88% số lượng hợp đồng khai thác mới, tăng trưởng 76% về phí bảo hiểm).

Hai tháng đầu năm 2022, các DNBH nhân thọ và phi nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm xấp xỉ 8.200 tỷ đồng.

Trong tháng 3, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Bộ Tài chính đã tổ chức các hội thảo ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (và dự kiến sẽ tổ chức 1 hội thảo nữa ở khu vực miền Trung), mời các chuyên gia trong và ngoài ngành bảo hiểm tiếp tục đóng góp ý kiến để  hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi trình Quốc hội (theo kế hoạch vào tháng 5/2022). Các hội thảo với sự tham dự của đại diện cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính), cơ quan thẩm định (Ủy ban Kinh tế), các chuyên gia luật và chuyên gia trong và ngoài ngành bảo hiểm, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm diễn ra với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị cao.

Trong tháng 3/2022, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp Ban Chấp hành  kỳ 1 năm 2022, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội bảo hiểm năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 và Dự toán Thu – Chi năm 2022 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Tại kỳ họp, các thành viên Ban Chấp hành cũng thảo luận Chương trình hoạt động năm 2022 và thống nhất một số công việc trọng tâm như việc tiếp tục đóng góp ý kiến dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; Phối hơp với cơ quan quản lý trong nghiên cứu xây dựng mô hình Vốn trên cơ sở rủi ro (RBC); Chủ trương xây dựng bảng tỷ lệ tử vong CSO và phương án thực hiện; Xác định các chủ đề trọng tâm tuyên truyền của từng khối nhân thọ và phi nhân thọ trong năm 2022… Ban chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng chốt thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022 vào ngày 30/3/2022 và Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vào cuối tháng 7/2022./.

Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam