Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Công văn số 54/ HHBH/2021 gửi Báo Thanh Niên nhằm trao đổi thông tin về Bảo hiểm Nhân thọ

Ngày 20/4/2021, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã gửi đến báo Thanh niên công văn số 54/HHBH/2021 nhằm trao đổi một số thông tin liên quan đến loạt bài về bảo hiểm Nhân thọ trên báo Thanh Niên ngày 12/4/2021.

Công văn số 54/ HHBH/2021 gửi Báo Thanh Niên nhằm trao đổi thông tin về Bảo hiểm Nhân thọ

Nội dung công văn và các văn bản liên quan tại file đính kèm.

Đính kèm: