Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Chương trình hội thảo khu vực “Thế giới Actuary sau đại dịch”

Thời gian tổ chức: Sáng ngày 08/9/2021. Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến

Chương trình hội thảo khu vực “Thế giới Actuary sau đại dịch”

Link đăng ký tham gia trực tuyến: https://forms.gle/hjWvasctTT24w5CT7

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm.


Đính kèm: