Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bảo hiểm nông nghiệp - Ứng phó với rủi ro trong nông nghiệp

Ngày 12/11/2021, Dự án thúc đẩy Khung pháp lý về thị trường bảo hiểm cho người nghèo khu vực Châu Á của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với chủ đề “Hội nông dân với bảo hiểm nông nghiệp và chiến lược ứng phó với rủi ro trong nông nghiệp”.

Bảo hiểm nông nghiệp - Ứng phó với rủi ro trong nông nghiệp

Tham dự hội thảo có các đại biểu đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Hội Nông dân của một số tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Sơn La; Đại diện nông dân, các Tổ hợp tác và Hợp tác xã. Tại Hội thảo các đại biểu đã được chia sẻ về các nội dung: Những rủi ro trong nông nghiệp, vai trò và lợi ích của bảo hiểm nông nghiệp; Giới thiệu chung về các quy định, nguyên tắc và sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp; Kinh nghiệm và bài học thu được thông quan thực hiện bảo hiểm nông nghiệp tại Thái Bình; Kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân tại khu vực Châu Á.

Các đại biểu cùng nhau thảo luận về vai trò của Hội nông dân và đề xuất giải pháp trong việc thực hiện chương trình bảo hiểm nông nghiệp nhằm giúp nông dân ứng phó với rủi ro thời tiết và khí hậu. Sau hội thảo, các đại biểu tham dự tại tỉnh Sơn La đã đi thăm mô hình về bảo hiểm nông nghiệp thương mại của nông dân là thành viên của các Tổ hợp tác và Hợp tác xã tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La./.

Trịnh Tuyết Nga