Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2024

Ngày 04/04/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2024.

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2024

Tham dự Hội Nghị có đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (QLGSBH) - Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN).

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2023; Báo cáo kiểm tra năm 2023; Chương trình hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2024; Dự toán kinh phí hoạt động của HHBHVN năm 2024.

Hội nghị cũng đã nghe phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Cơ quan Quản lý Nhà nước. Theo đó, Cơ quan Quản lý Nhà nước mong muốn HHBHVN tăng cường phối hợp để tuyên truyền, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức các Hội thảo liên quan đến Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Phối hợp cùng Cục QLGSBH thành lập nhóm làm việc để hỗ trợ cập nhật thông tin thị trường trên hệ thống thông tin quản lý giám sát; ...

Các doanh nghiệp cũng đã cùng nhau thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo và chương trình hoạt động năm 2024, trong đó nổi bật lên một số vấn đề về tăng cường công nghệ thông tin để bảo mật cho hệ thống; Việc quản lý dữ liệu tập trung để giúp ích hơn cho doanh nghiệp phòng chống gian lận bảo hiểm; Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu hơn về Bảo hiểm, ...

Hội nghị đã thông qua với tỉ lệ đồng thuận 100% về Dự thảo Nghị Quyết Hội nghị; Một số thay đổi về thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm Tra HHBHVN.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h30 cùng ngày./.

Ngọc Châm