Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Câu hỏi và Trả lời tại Hội thảo ISJ Webinar

Hội thảo ISJ Webinar do Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản và Viện Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản PNTNB tổ chức từ ngày 9-20/11/2020.

Câu hỏi và Trả lời tại Hội thảo ISJ Webinar

Dưới đây là phần giải đáp các thắc mắc do học viên tham dự hội thảo đặt ra cho Ban tổ chức.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xin đăng tải để cho độc giả nói chung và các cán bộ, nhân viên thuộc DNBH hội viên tham khảo.

Đính kèm: