Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Đạt kết quả kinh doanh khả quan, Bảo Minh quyết chi cổ tức 15%

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã quyết nghị chia cổ tức 15% trong năm 2019 và đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.895 tỷ đồng trong năm 2020.

Đạt kết quả kinh doanh khả quan, Bảo Minh quyết chi cổ tức 15% Bà Vũ Thái Huyền (phải) được giới thiệu để Hội đồng Quản trị bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo phương thức trực tuyến tại tòa nhà Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Hà Nội.

Với kết quả kinh doanh tương đối khả quan, Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%, đạt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2019 đặt ra.

Theo đó, năm 2019, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 4.593 tỷ đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 7,5% so năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 3.874 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch, tăng trưởng 9,2%; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 501 tỷ đồng, đạt 100,2% so với kế hoạch, tăng trưởng 4,3%; còn doanh thu từ hoạt động tài chính là 217 tỷ đồng, đạt 94,5% so với kế hoạch và bằng 89,4% so với năm 2018.

Ngoài doanh thu từ hoạt động tài chính suy giảm, chủ yếu là do thị trường chứng khoán biến động khó lường, dẫn đến lợi nhuận kinh doanh cổ phiếu sụt giảm mạnh, thu lãi cổ tức và lãi tiền gửi dù có tăng nhưng cũng không bù đắp được, thì Bảo Minh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 220,6 tỷ đồng, bằng 100,3% so với kế hoạch năm, tăng 9,9% so với năm 2018. Đặc biệt, chỉ số ROE đạt 8,05%, đạt 100,01% so với kế hoạch và tăng trưởng 8,37% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2019 đến từ việc Bảo Minh tiếp tục nhất quán thực hiện định hướng chiến lược là tăng trưởng doanh thu đi kèm hiệu quả; mở rộng kênh bán hàng trực tuyến với nhiều sản phẩm thuộc phân khúc thị trường cá nhân, đảm bảo doanh thu ổn định và tăng trưởng qua các năm… Đồng thời, Bảo Minh cũng đã kiểm soát tốt tình hình tài chính, công nợ, tiếp tục được AM Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++.

Tuy nhiên, thách thức của Bảo Minh đó là tốc độ tăng trưởng vẫn chưa được như kỳ vọng. Báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019 đạt 51.982 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm trước.

Với doanh thu phí bảo hiểm thực hiện là 3.874 tỷ đồng, Bảo Minh chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 8,9%, thấp hơn so với tỷ lệ tăng trung bình của thị trường. Với kết quả này, xét về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Minh chiếm 7,5%, đứng thứ 4 trên thị trường, sau Bảo Việt, PVI và PTI.

Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chưa được như kỳ vọng, năm 2020, Bảo Minh vẫn tiếp tục bám sát định hướng tăng trưởng gắn liền hiệu quả, với chủ trương tăng cường khai thác những sản phẩm hiệu quả và hạn chế khai thác những sản phẩm không hiệu quả.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát được dự báo sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh, từ bảo hiểm con người đến bảo hiểm tài sản và kỹ thuật…

Khách dừng, hủy tour nên không khai thác được bảo hiểm du lịch; học sinh nghỉ học kéo dài, các trường tư thục có nguy cơ đóng cửa hoặc lâm vào tình trạng phá sản nên khả năng bảo hiểm học sinh sẽ bị giảm đáng kể… Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro cũng gặp khó khăn khi nhiều nhà máy, xí nghiệp ngừng hoạt động, không tham gia bảo hiểm hoặc xin dời thời hạn thanh toán…

Chính vì lẽ đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo Minh khá thận trọng khi quyết nghị kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu chỉ ở mức 3.895 tỷ đồng, bằng 85% doanh thu thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch năm 2020 dự kiến 188 tỷ đồng, bằng 85,21% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 là 10%.

Theo ông Lê Văn Thành, Tổng Giám đốc Bảo Minh,  việc Bảo Minh đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng như vậy nhằm đối phó một cách có hiệu quả trước các tác động của dịch bệnh, vừa củng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Bảo Minh, vừa tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Một thông tin quan trọng khác, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Bảo Minh đã thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, là ông Lê Song Lai, ông Lê Văn Thành và bà Đinh Thị Minh Khuê từ ngày 2404/2020, đồng thời bầu bổ sung ba thành viên. Đó là bà Vũ Thái Huyền, đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); ông Lê Việt Thành, đại diện cổ đông SCIC và bà Callard Stumpf Céline, đại diện cổ đông AXA.

Liên quan đến vấn đề này, tại Đại hội, nhiều cổ đông tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến việc thoái vốn của SCIC tại Bảo Minh. Đại diện SCIC cho biết, hiện tạị, SCIC vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục nới room ngoại lên 100%.