Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Chương trình hội thảo khu vực “Thế giới Actuary sau đại dịch”

Thời gian tổ chức: Sáng ngày 08/9/2021 Hình thức tổ chức: Hội thảo trực tuyến. Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/hjWvasctTT24w5CT7

Chương trình hội thảo khu vực “Thế giới Actuary sau đại dịch”

Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại file đính kèm.

Đính kèm: