Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0

Mời Doanh nghiệp hội viên đăng ký tham dự Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 do ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức.

Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0

Chi tiết tại file đính kèm.

Đính kèm: