Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm khối nhân thọ

Ngày 20, 21/9/2018, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã tổ chức cuộc họp khối bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm. Chủ trì cuộc họp là Ông Doãn Thanh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm.

Họp sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm khối nhân thọ

Các đại diện đến từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã nêu ra một số khó khăn vướng mắc và hướng giải quyết như: vấn đề mở rộng quyền lợi có thể được bảo hiểm, trách nhiệm cung cấp thông tin, giải quyết khi quá thời hạn yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm mà khách hàng không đến, cần có chương về hợp đồng bảo hiểm nhóm, các chế định về thời gian cân nhắc, thời gian chờ, bảo hiểm tạm thời… 

Ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng cần đưa vào Luật nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm như nguyên tắc trung thực tuyệt đối, các quy định nhằm phát triển bán hàng qua thương mại điện tử, quy định về việc các doanh nghiệp được chia sẻ thông tin phòng chống gian lận bảo hiểm do hiện nay nhiều doanh nghiệp còn lo ngại việc phải giữ bí mật thông tin khách hàng nên không thể chia sẻ lẫn nhau./.

Hoàng Duy