Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường Bảo hiểm

Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam” được Bộ Tài chính tổ chức đã ...