Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Phát động giải Báo chí về Bảo hiểm 2019

Ngày 05/04/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã chính thức phát động Giải Báo chí về bảo hiểm 2019. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về ngành bảo ...