Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm Việt Nam

Ngày 7/12/2019, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và BIDV Metlife sẽ cùng phối hợp tổ chức giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày truyền thống ngành bảo hiểm Việt Nam. ...