Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Bảo hiểm du lịch: Khách hàng cần quan tâm nhiều hơn

So với trước đây, khách hàng du lịch đã quan tâm hơn đến bảo hiểm du lịch nhưng không ít người chưa quan tâm đến các điều khoản trong hợp đồng, dẫn đến thiệt thòi khi xảy ra sự cố. ...

Nhiều “Dư địa” cho bảo hiểm cá nhân năm 2019

Nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, sở hữu xe ôtô... khi hơn 50% dân số Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm cá nhân tăng trưởng trong thời gian tới. ...

Để thị trường bảo hiểm phát triển toàn diện, an toàn

Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn là mục tiêu tại Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê ...

Bảo hiểm Nhân thọ: Giải pháp giữ chân người tài

Tình trạng nhân sự “đến rồi đi” đang làm đau đầu các doanh nghiệp. Chế độ đãi ngộ truyền thống đang được áp dụng vẫn chưa đủ sức hút để gi chân người tài. Chính vì thế, mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân ...