Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Luật tiếp tục mở đường cho bảo hiểm sức khỏe

Thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến sức khỏe của toàn thị trường từ đầu năm đến nay tăng khoảng 30%; đối với khối phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe ...

Ngành Bảo hiểm trong xu thế Cách mạng công nghệ 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; làm thay đổi nhanh chóng và tác động ngày ...

Bảo hiểm Nhân thọ, còn nhiềm tiềm năng phát triển

Theo số liệu thống kê, hiện tại tỷ lệ người Việt tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ ở mức dưới 10%.Trong khi đó, con số này ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh và Nhật Bản lên đến trên 90%. Ngay trong ...

Tranh chấp bảo hiểm – trọng tài liệu có hiệu quả?

Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát triển đáng chú ý, cụ thể tổng doanh thu bảo hiểm năm 2018 đạt 133.140tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP, tăng 24% so với năm 2017. Dự báo trong ...