Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cần những giải pháp đồng bộ để tiếp tục triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được ban hành vào ngày 16/9/2018. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường trật tự xã hội và trở thành một trong số các giải pháp hữu hiệu thực hiện mục tiêu hỗ trợ một phần tài chính giúp chủ xe và người bị tai nạn khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống khi không may xảy ra tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Cần những giải pháp đồng bộ để tiếp tục triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Kết quả đã đạt được cụ thể là: Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả với tổng số tiền bồi thường bảo hiểm là hơn 5.343 tỷ đồng cho 593.658 vụ tai nạn (trong đó có 101.214 vụ tai nạn xe máy); Các cơ quan chức năng liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã chủ động, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn triển khai bảo hiểm bắt buộc bắt buộc chủ xe cơ giới; Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân tai nạn giao thông không thuộc diện đối tượng được bảo hiểm theo quy định của pháp luật, đã hỗ trợ xây dựng 75 công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông tại hơn 42 tỉnh, thành phố trên cả nước với chi phí tài trợ trên 90 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được kết quả nêu trên nhưng theo đánh giá của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thì việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại vướng mắc về chính sách, công tác tổ chức và triển khai thực hiện như: Một số quy định hiện hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới không còn phù hợp, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật liên quan; Mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định hiện hành chưa theo kịp biến động ngày càng tăng về giá dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc y tế và chi phí sửa chữa, thay thế tài sản bị thiệt hại; Phí bảo hiểm được quy định chưa căn cứ vào rủi ro của lái xe (lịch sử tai nạn khi tham gia giao thông); Một số quy định hiện hành về mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, hồ sơ bồi thường không còn phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe, lái xe trong việc triển khai thực hiện; Hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới chưa phát huy được vai trò chính sách, chưa theo kịp xu thế phát triển trên thế giới; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xe máy vẫn còn thấp đạt khoảng 30% đối với xe máy (trên tổng số gần 60 triệu xe máy) so với tỷ lệ tham gia lên đến 90% của xe ô tô (trên tổng số trên 3 triệu xe ô tô). Đồng thời thời gian qua theo phản ánh của cơ quan báo chí nhất là liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy có lúc có nơi đại lý bán bảo hiểm xe máy quảng cáo thông tin chưa rõ ràng về sản phẩm bảo hiểm bắt buộc, hồ sơ bồi thường bảo hiểm còn có những khó khăn và gồm nhiều loại giấy tờ.

Trước tình hình trên cần có sự vào cuộc chung tay của nhiều cơ quan, thực hiện những giải pháp hiệu quả để triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phối hợp đồng bộ các ban ngành (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, UBQG về An toàn giao thông, UBND các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, giải thích rõ cho chủ xe quyền lợi, trách nhiệm khi tham bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc hiện nay, đảm bảo quyền lợi của chủ xe tham gia bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm, trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi theo hướng: Ứng dụng thương mại điện tử trong việc bán bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử tạo điều kiện cho khách hàng có thể mua bảo hiểm ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào; Cân nhắc điều chỉnh mức phí bảo hiểm (có tính đến yếu tố lịch sử tổn thất) và mức bồi thường phù hợp; Mở rộng phạm vi và rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường nhằm kịp thời đảm bảo nạn nhân và gia đình có nguồn kinh phí điều trị y tế; Cụ thể hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng đơn giản hóa, tăng trách nhiệm và tính chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống gian lận bảo hiểm; Mở rộng phạm vi và nâng mức hỗ trợ nhân đạo…

Để tiếp tục đóng góp hiệu quả đối với việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần tiếp tục tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ ngay từ khâu bán hàng đến giám định tổn thất, bồi thường bảo hiểm. Đồng thời cần quán triệt đến các tổ chức, chi nhánh của doanh nghiệp, đội ngũ đại lý bán hàng cần giải thích rõ ràng, cặn kẽ các quyền và lợi ích của chủ xe để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, đặc biệt là với chủ xe máy và hướng dẫn chủ xe, lái xe cần liên hệ ngay với doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có sự cố bảo hiểm để được hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm kịp thời.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hội viên để tiếp tục tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và cũng đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp tuyên truyền, nêu bật những trường hợp làm tốt, điển hình trong giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Hiệp hội cũng thường xuyên duy trì các cuộc họp về nghiệp vụ xe cơ giới để các doanh nghiệp bảo hiểm cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc và hợp tác để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với sự nỗ lực từ nhiều phía, chúng ta tin rằng với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước, sự hỗ trợ, phản ánh kịp thời của các cơ quan truyền thông cũng như sự phối hợp thực hiện tích cực của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm, chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của Chính phủ trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp./.

Hiệp hội Bảo hiểm Viêt Nam