Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Bảo hiểm Bảo Việt và chiến lược chuyển đổi số

Nỗ lực thay đổi để làm mới mình trước những thách thức mới của ngành bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang khẳng định là tên tuổi tiên phong trên thị trường này trong ứng dụng số hóa. ...

ECPay và PTI ký kết hợp tác toàn diện

Ngày 10/12/2020, tại văn phòng ECPay, lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn Thông (ECPay) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ...

Bảo hiểm Bảo Việt bắt tay cùng Woori Bank

Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt (“Bảo hiểm Bảo Việt”) và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Woori Bank Việt Nam (“Woori Bank Việt Nam”) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm ...