Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Số liệu thị trường bảo hiểm 9 tháng năm 2020

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.7%; doanh thu thị trường bảo ...

Thị trường bảo hiểm nửa đầu năm 2020

Nửa đầu năm 2020, đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm giảm sút so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 5/2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.027 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 8% ...

Bảo hiểm có tham gia chia lãi và 5 hiểu lầm phổ biến

Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngày nay được thiết kế đa dạng để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm có tham gia chia lãi là một trong những lựa chọn được nhiều người ...

“Khiên chống virus Corona" bảo vệ tài xế

GoViet công bố ra mắt GoShield, một sáng kiến mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho các đối tác tài xế và bảo vệ cộng đồng vào mùa dịch Covid-19. Sản phẩm bảo hiểm của GoViet mang tên “Khiên chống virus Corona" ...