Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 10 tháng năm 2020

Tính đến hết tháng 10 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.06%, bồi thường 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35.13% (chưa bao gồm dự ...

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 10 tháng năm 2020

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 10/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.473.974 hợp đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ...

Số liệu thị trường bảo hiểm 9 tháng năm 2020

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.7%; doanh thu thị trường bảo ...

Thị trường bảo hiểm nửa đầu năm 2020

Nửa đầu năm 2020, đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm giảm sút so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 5/2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.027 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 8% ...