Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Sun Life Việt Nam trả quyền lợi cho bệnh nhân ung thư

Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) chi biết, khi nhận được thông tin ông Tống Văn Đại bị bệnh hiểm nghèo, đơn vị đã cắt cử nhân viên đến thăm hỏi sức khỏe khách ...