Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Vòng quanh Thị trường

Khối Phi Nhân thọ

VINARE – THAI RE ký biên bản ghi nhớ ...

Chiều ngày 13/6/2022, lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (VINARE) và Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) đã diễn ...

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới

Tin trong nước

Ứng dụng bảo hiểm Igloo tích hợp thêm AI

Ứng dụng bảo hiểm số Igloo đã ra mắt Ignite by Igloo, nền tảng đại lý ứng dụng công nghệ AI nhằm nâng cao năng suất của người bán bảo hiểm (cả đại lý và môi giới) với quy ...

Tin thế giới

Cẩm nang bảo hiểm