Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cần hỏi về việc đăng quảng cáo

Họ và tên: Lê Hoàng Vũ
Địa chỉ: Cầu Giấy- Hà Nội
Số điện thoại: 09123456778
Email: vulh@yahoo.com
Ngày gửi: 3/23/2009 8:54:30 AM
Nội dung: Tôi muốn đăng quảng cáo lên website này thì cần phải làm gì?
Trả lời: Bạn có thể gửi email về cho tôi theo địa chỉ khuchoangduy@gmail.com Rất cảm ơn sự quan tâm hợp tác của bạn. Thân ái./.