Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cần hỏi về các sản phẩm Bảo hiểm phi Nhân thọ

Họ và tên: Bùi Quang Tiến
Địa chỉ: Hải Phòng
Số điện thoại: 0902362717
Email: tienbq@yahoo.com
Ngày gửi: 3/23/2009 11:08:19 AM
Nội dung: Mong ban biên tập cung cấp cho tôi các thông tin cần thiết về các sản phẩm Bảo hiểm phi Nhân thọ
Trả lời: Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ là các sản phẩm bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ có thể phân ra thành các nhóm như: - Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người; - Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; - Bảo hiểm hàng không; - Bảo hiểm xe cơ giới; - Bảo hiểm cháy, nổ; - Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu; - Bảo hiểm trách nhiệm chung; - Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; - Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; - Bảo hiểm nông nghiệp; - Bảo hiểm khác do Chính phủ quy định. Mỗi nhóm sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên lại có các sản phẩm đặc thù, bạn có thể liên hệ với 1 trong 28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay để được tư vấn sao cho ký được hợp đồng bảo hiểm phù hợp nhất mà bạn mong muốn. Thân ái./.