Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cần hỏi về Luật Bảo hiểm

Họ và tên: Đào Đức Thiện
Địa chỉ: Hà Nội
Số điện thoại: 0902362717
Email: nguyet_vol1@yahoo.com
Ngày gửi: 3/20/2009 5:06:33 PM
Nội dung: Tôi muốn tham khảo các Luật liên quan đến Bảo hiểm thì có thể xem ở đâu ?
Trả lời: Hiện tại, trong trang web này có phần "Thư viện pháp luật", bạn vào tệp Luật trong đó có một số Luật liên quan đến Bảo hiểm. Nếu phần này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mà bạn quan tâm, bạn có thể gửi email về cho tôi theo địa chỉ khuchoangduy@gmail.com tôi sẽ hỗ trợ thêm cho bạn. Thân ái./.