Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Kết luận Hội thảo ban nghiệp vụ xe cơ giới

Ngày 22/7/2011 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng bảo hiểm xe cơ giới hướng tới một thị trường cạnh tranh lành mạnh, tăng trưởng và hiệu quả” tại TP Hồ Chí Minh (thay thế cho kỳ họp Ban nghiệp vụ bán chuyên trách lần 2).

Kết luận Hội thảo ban nghiệp vụ xe cơ giới

Tham dự Hội thảo có 30 người đại diện cho 21 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (có danh sách đính kèm).

-                Đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm: Ông Đỗ Anh Trường – Phó Trưởng phòng Bảo hiểm Phi nhân thọ.

-                Chủ trì Hội thảo: Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng thư ký HHBH Việt Nam

Hội nghị đã nghe đề dẫn Hội thảo do ông Phùng Đắc Lộc trình bày nói về nội dung, mục đích và định hướng các ý kiến trao đổi tại Hội thảo. Hội nghị đã có 4 bài báo cáo tham luận chuẩn bị trước Hội thảo và đã nghe 11 ý kiến phát biểu trao đổi tại Hội thảo. 

Sau khi thảo luận, Hội nghị đã kết luận những vấn đề sau đây: 

1- Đánh giá hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm 2011:

§           6 tháng đầu năm 2011 nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 3.102 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31% doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ thực bồi thường 43% vẫn ở mức cao. Các doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường cao là Phú Hưng 231%; ABIC 126%; Chartis 73%; Liberty 63%; Groupama 59%; Bảo Long và MIC 55%; Fubon 53%; Bảo Ngân 51%.

§           Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm xe cơ giới phát triển bao gồm:

-                 Chuẩn bị tuyên truyền cho sinh viên 7 trường Đại học (phối hợp với TW Đoàn).

-                 Chuẩn bị tuyên truyền trên VOV, VTV và Hưng Yên , Hải Dương (phối hợp với CSGT).

-                 Tuyên truyền hàng tuần trên Thời báo Tài Chính .

-                 Chuẩn bị khảo sát học tập bảo hiểm xe cơ giới Nhật Bản (tháng 8).

-                 Chuẩn bị đào tạo cán bộ giám định (phối hợp với CSGT),

-                 Triển khai tài trợ đầu tư các công trình tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Gia Lai, Phú Thọ, Bình Định, Hà Nam và tài trợ 01 xe cứu thương cho Bệnh viện Sơn La (các công trình đã triển khai 2010 gối sang năm 2011 đang tiến tục thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới xong phần chuẩn bị dự án: lập báo cáo khả thi và đang triển khai bước tiếp theo. 

2- Những khuyến cáo thị trường bảo hiểm xe cơ giới: 

§           Quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm khá tương đồng nhưng lại cạnh tranh gay gắt bằng hạ phí trong khi chi phí sửa chữa và giá phụ tùng thay thế tăng rất nhanh (từ 30% đến 100%).

§           Mua bảo hiểm trên giá trị hoặc dưới giá trị khi tranh chấp tại tòa phần thắng vẫn là khách hàng. Để tránh các tình trạng này các doanh nghiệp bảo hiểm cần ký với khách hàng bản thỏa thuận đánh giá giá trị xe khi tham gia bảo hiểm hoặc ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm việc bồi thường trường hợp bảo hiểm dưới giá trị hoặc trên giá trị.

§           Tình trạng xe sang tay nhiều chủ không đổi đăng ký xe gây khó khăn trong khâu giải quyết bồi thường cho chủ xe cuối cùng.

§           Hiện tượng mất cắp nguyên xe đã xảy ra trong đó có cả giấy tờ xe để trong cốp xe nên khó khăn trong việc giải quyết bồi thường.

§           Việc lấy hồ sơ tai nạn từ cơ quan công an đã bắt đầu khó khăn nên có một số doanh nghiệp đã ỷ lại cho chủ xe.

§           Hiện tượng đại lý bảo hiểm chiếm dụng phí bảo hiểm bỏ việc nhiều, các doanh nghiệp bảo hiểm cần thắt chặt quản lý hóa đơn, ấn chỉ, tiền phí bảo hiểm.

§           Một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 126 như khái niệm bảo hiểm trách nhiệm trong hợp đồng (chở khách, chở hàng, thi công việc khác) được khách hàng vận dụng máy móc, xe không tham gia giao thông (đang vận hành xe máy chuyên dùng tại các công trường) gây tai nạn bỏ chạy không thực hiện nghĩa vụ dân sự (luật sư cho rằng sau đó, thậm chí vài ngày sau họ đã quay lại thương lượng với nạn nhân).

 3- Chương trình hoạt động bảo hiểm xe cơ giới 6 tháng cuối năm 2011:

§           Tiếp tục thực hiện các chương trình đã triển khai 6 tháng đầu năm (tuyên truyền cho sinh viên 7 trường Đại học, tuyên truyền trên VOV, VTV trung ương và Hưng Yên, Hải Dương, tuyên truyền trên Thời báo Tài chính, khảo sát học tập kinh nhiệm tại Nhật Bản, đào tạo cán bộ giám định, tài trợ đầu tư các công trình đề phòng hạn chế tổn thất, hỗ trợ nhân đạo, xây dựng cơ sở dữ liệu...)

§           Xây dựng phí sàn về bảo hiểm xe cơ giới  trên cơ sở hợp tác, cung cấp số liệu của 10 DNBH có thị phần nằm trong top 10 nghiệp vụ bảo hiểm nói trên làm cơ sở tính cho toàn thị trường. Giao cho Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO soạn thảo phí sàn

§           Các DNBH cung cấp thông tin quản lý rủi ro tổn thất và nợ phí về HHBHVN làm tư liệu chia sẻ thông tin giao cho Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO soạn thảo Quy chế cung cấp thông tin cho Hiệp hội và Hiệp hội chia sẻ thông tin cho DNBH qua trang web nội bộ Diễn đàn DNBH.

§           Tiếp tục đóng góp ý kiến vướng mắc cần tháo gỡ trong thực hiện Thông tư 126, TTLT 35, Nghị Định 103, Thông tư 103 để tiến hành khảo sát, đánh giá  hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Thông tư 126 và nếu cần thiết sửa đổi bổ sung. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  trước ngày 15/8/2011.

§           Đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm gửi về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  trước ngày 15/8/2011 các trường hợp trục lợi bảo hiểm và mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này để làm căn cứ xây dựng văn bản pháp quy phòng chống trục lợi bảo hiểm.

§           Các doanh nghiệp bảo hiểm cần tổ chức rà soát lại hợp đồng bảo hiểm, giấy CNBH, quy tắc, điều khoản bảo hiểm (trong đó có những từ ngữ được hiều nhiều cách khác nhau qua quá trình xử lý tranh chấp cần được định nghĩa rõ ràng) để chuẩn bị cho việc đăng ký với Bộ Công Thương theo tinh thần dự thảo nghị định hướng dẫn luật bảo vệ người tiêu dùng.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.