Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
PTI Care – Bảo hiểm trời mưa

Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chính thức cho ra mắt sản phẩm PTI Care – Bảo hiểm trời mưa. Đây là sản phẩm bảo hiểm hợp tác giữa PTI và công ty bảo hiểm số NTUC Income (Singapore) ...

VINARE – THAI RE ký biên bản ghi nhớ

Chiều ngày 13/6/2022, lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (VINARE) và Công ty Thai Reinsurance Public Company Ltd (Thai Re) đã diễn ra tại trụ sở VINARE. Thai Re ...

Bảo hiểm BSH thay đổi ấn tượng

Báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 20/05/2022 cho thấy, Bảo hiểm BSH đã có những chuyển biến mang tính đột phá trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trọng ...