Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Xuân Việt

Chủ tịch

2

Bà Trần Thanh Hà

Phó Chủ tịch

(Phụ trách chung)

3

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch

(Phụ trách Nhân thọ)

4

Bà Lê Hương Ly

Ủy viên

5

Bà Trịnh Bích Ngọc

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên

8

Bà Trương Thị Diệu Thanh

Ủy viên

9

Ông Trần Thanh Tú

Ủy viên

Các tin khác