Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hỏi đáp liên quan đến thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Các câu hỏi và trả lời về các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Hỏi đáp liên quan đến thực hiện Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tải tài liệu tại file đính kèm.

Đính kèm: