Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới khảo sát công trình tại 6 tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên

Kế hoạch sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới năm 2016 được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt, trong đó có tài trợ, đầu tư xây dựng 6 công trình đề phòng hạn chế tổn thất với giá trị 8,440 tỉ đồng.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới khảo sát công trình tại 6 tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã tiến hành khảo sát địa điểm, quy mô, ý nghĩa tác dụng của việc tài trợ đầu tư, xây dựng các công trình. Tham dự đoàn khảo sát có đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, tiểu ban đề phòng hạn chế tổn thất – Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, và doanh nghiệp bảo hiểm địa phương, Ban An toàn giao thông, Sở giao thông của tỉnh dự kiến xây dựng công trình. Các công trình được khảo sát bao gồm:

Tại đèo dốc ở tỉnh Sơn La, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới khảo sát để tài trợ lắp đặt hộ lan tại các điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao, mở rộng tầm nhìn tại một số địa điểm có khúc cua gấp bằng cách bạt mái taluy dương…

Tại các điểm đen ở ngã tư trên địa bàn thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh, thành phố Bắc Kạn, thành phố Việt Trì, thành phố Nghệ An, thành phố Hưng Yên Quỹ xe cơ giới khảo sát tài trợ lắp đặt một số đèn tín hiệu giao thông cảnh báo, vẽ vạch sơn kẻ đường, phân làn giao thông, lắp đặt một số đèn nhấp nháy ánh vàng trên Quốc lộ cảnh báo các phương tiện, hạn chế tai nạn xe cơ giới gây ra. Ngoài ra đoàn còn khảo sát 02 tỉnh gồm: tỉnh Hà Nam và Hà Tĩnh là công trình dự phòng nếu các công trình trên không đáp ứng các tiêu trí đề phòng hạn chế tổn thất.

Tài trợ các công trình đề phòng hạn chế tổn thất là một trong những hoạt động hàng năm của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, có ý nghĩa thiết thực trong việc phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Đồng thời tại các công trình này đều có bảng tuyên truyền: Khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tuấn Anh