Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Công ty bảo hiểm bị phá sản chi trả quyền lợi thế nào

Công ty bảo hiểm phải giải quyết tất cả quyền lợi cho khách, chuyển nhượng hợp đồng còn hiệu lực sang doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước chỉ định.

Công ty bảo hiểm bị phá sản chi trả quyền lợi thế nào

Độc giả: Nếu tôi đang tham gia bảo hiểm mà công ty bảo hiểm tuyên bố phá sản thì phần quyền lợi có được đảm bảo và xử lý đầy đủ không? - Lê Thị Phi

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Chào bạn,

Đối với các sản phẩm thời gian dài như bảo hiểm khách hàng đến 99 hoặc 100 tuổi, doanh nghiệp bảo hiểm luôn mong muốn bảo vệ khách hàng một cách lâu dài dựa trên những cơ sở pháp lý rõ ràng.

Các chính sách đầu tư tại Việt Nam quy định rõ Nhà nước thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các hoạt động đầu tư. Do vậy, doanh nghiệp bảo hiểm khi hết hạn giấy phép đầu tư cần gia hạn giấy phép để tiếp tục hoạt động, bảo vệ khách hàng.

Bên cạnh đó, luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia. Theo đó, trong mọi trường hợp chấm dứt hoạt động vì bất cứ lý do gì, doanh nghiệp bảo hiểm phải giải quyết tất cả quyền lợi đã cam kết với khách hàng trước khi chính thức ngưng hoạt động.

Ngoài ra, các hợp đồng mà doanh nghiệp bảo hiểm đã ký với khách hàng và đang có hiệu lực tại thời điểm đó đều phải được chuyển nhượng sang doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước chỉ định. Do đó, các quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng sẽ luôn được duy trì. Trách nhiệm chi trả quyền lợi cho khách hàng thuộc về doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận việc chuyển nhượng đó.

Theo VnExpress